Skontaktuj się z nami

telefon:    22-378-33-88
fax:    22-230-91-94
mobile:    796-097-197
email:    biuro@nagrywanierozmow.pl

Zadaj pytanie przez:
Formularz kontaktowy

Newsletter

Otrzymuj najświeższe informacje z naszego serwisu

Dlaczego nagrywanie rozmów telefonicznych?

Rejestrowanie rozmów telefonicznych może być ważne dla każdej firmy

 

Pozyskania materiału szkoleniowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, może być realizowane nie tylko poprzez szkolenia, ale również poprzez omawianie konkretnych przykładów rozmów telefonicznych, wskazywanie w nich błędów jak również prawidłowych konwersacji. Nagrywanie rozmów telefonicznych, to bardzo dobre narzędzie w procesie kształcenia pracowników.

 

Wysoka jakość obsługi klienta - nic tak dobrze nie wpływa na jakość konwersacji, jeśli obie strony rozmowy wiedzą, że rozmowa jest nagrywana i w każdej chwili można do nie wrócić.

 

Rozstrzyganie sporów w przypadku różnych zdań uczestników konwersacji - nagrana rozmowa telefoniczna, może zostać użyta do szybkiego wyjaśnienia spornych kwestii i różnicy zdań co do przebiegu rozmowy telefonicznej.

 

Materiał dowodowy - nagrana rozmowa telefoniczna może być użyta jako dowód w przypadku procesu sądowego.

 

Rozstrzyganie roszczeń finansowych w procesie zamówień przez telefon - jeśli zostało dokonane zamówienie i kontrahent nie wywiązuje się z płatności, nagrana rozmowa telefoniczna może pomóc w szybszym odzyskaniu należnej zapłaty.

 

Zawieranie umów na odległość z konsumentami - jeśli firma zawiera umowy na odległość, bardzo ważnym elementem tego procesu jest nagranie rozmowy telefonicznej, w której zostały uzgodnione elementy oferty oraz zgoda konsumenta na realizację tej oferty w postaci konkretnej umowy.

 

Pomoc medyczna w nagłych przypadkach - jeśli do placówki medycznej dzwoniła osoba której należy udzielić pomocy medycznej, nagranie rozmowy telefonicznej może jednoznacznie pomóc w wyjaśnieniu wszystkich kwestii związanych z prawidłowym udzieleniem tej pomocy medycznej oraz sposobem działania osoby udzielającej pomocy medycznej przez telefon jak również zachowania samego pacjenta.

 

Uzgodnienia z innymi osobami w firmie lub z kontrahentami - zwykła rozmowa wewnątrz firmy pomiędzy pracownikami, może stać się zalążkiem niezgody pomiędzy tymi osobami lub nawet całymi działami w danej organizacji, jeśli strony rozmowy uzgodniły jakiś element związany z funkcjonowaniem danej organizacji, a później twierdzą, że druga strona nie dotrzymała na przykład ustaleń lub terminów związanych z realizacją jakiegoś procesu w firmie. Nagrywanie rozmów telefonicznych może w znaczny sposób przyśpieszyć pracę managerów i ułatwić im działania i podejmowanie decyzji po odsłuchaniu nagrania właściwej rozmowy telefonicznej.

 

Kontrola pracowników - nagrywanie rozmów telefonicznych może być jednym z elementów procesu kontrolnego w firmie, na przykład w wychwytywaniu nieprawidłowych zachowań pracowników lub nadużyć ze strony pracowników, a nawet szkodliwych działań przeciwko pracodawcy.

 

Zgłoszenia serwisowe - jeśli firma przyjmuje zgłoszenia serwisowe i udziela porad serwisowych w dowolnej branży (urządzenia, oprogramowanie), ważnym elementem w tym procesie może być nagrana rozmowa telefoniczna, można sprawdzić jaka usterka była zgłaszana jeśli nie zostało to prawidłowo opisane w zgłoszeniu serwisowym podczas jego przyjmowania, można wrócić do wcześniejszego zgłoszenia danego klienta na przykład w przypadku dalszej kontynuacji danego zgłoszenia lub odtworzyć cały proces związany z historią danego zgłoszenia serwisowego.

 

Przypomnienie treści rozmowy telefonicznej - nagrana rozmowa telefoniczna, może służyć do zwykłego przypomnienia sobie poruszanych w niej kwestii lub chociażby imienia i nazwiska lub kontaktu do osoby z którą rozmawialiśmy jeśli na przykład nie zdążyliśmy zapisać tej informacji w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie liczby rozmów prywatnych - pracownicy firmy nierzadko wykorzystują jej zasoby do swoich prywatnych celów, co może powodować straty w firmie i wpływać na jej kondycję finansową. Jednym z elementów, który może być wykorzystywany do celów prywatnych jest prywatna rozmowa telefoniczna realizowana z firmowej linii telefonicznej. Jeśli pracownicy mają świadomość, że ich rozmowy telefoniczne są nagrywane, w znacznym stopniu ograniczą swoje rozmowy prywatne, chociażby z tego powodu, że nie będą chcieli aby osoby postronne mogłyby poznać treść ich prywatnych rozmów telefonicznych z innymi osobami. Oczywiście pracownicy powinni mieć świadomość, że ich rozmowy telefoniczne są nagrywane prze pracodawcę.

 

Sprzedaż towarów i usług przez telefon - w procesie sprzedaży towarów i usług przez telefon (rozmowa handlowa), każdy element rozmowy telefonicznej jest ważny dla strony sprzedającej. Dlatego nagrana rozmowa telefoniczna może być podstawą w prawidłowym zamknięciu całego procesu sprzedażowego.

 

Call Center / Contact Center - profesjonalny proces obsługi telefonicznej kampanii outboundowych jak i inboundowych powinien być ściśle nadzorowany i kontrolowany, a jednym z narzędzi w takim procesie jest nagrywanie rozmów telefonicznych. Nagrane rozmowy mogą służyć do ciągłego podnoszenia jakości obsługi klientów przez firmy prowadzące działalność typu Call i Contact Center.